Villberga Familjecenter HVB-hem

Villberga Familjecenter ger en trygg utgångspunkt och miljö för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag. 

MÅLGRUPP
För ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer

ÅLDER
13 - 20 år

INDIVIDUELLA ANPASSNINGAR
Verksamheten har sin bas i Grillby, ca 15 kilometer utanför Enköping, och riktar sig ungdomar 13-20 år med autism samt eventuella tilläggsdiagnoser.

KATRIN IDÅS
Placeringskoordinator
Tel. 073-622 95 20
katrin.idas@villbergagruppen.se

Trygghet i lantlig miljö

Villberga Familjecenter erbjuder en lugn och trygg boendemiljö för unga vuxna med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Verksamheten har sin bas i Grillby, ca 15 kilometer utanför Enköping, och riktar sig ungdomar 13-20 år med autism samt eventuella tilläggsdiagnoser.

Som boende på Villberga familjecenter finns möjligheter att, efter bedömning av uppdragsgivare, skräddarsy formen för boendet.

Pedagogik

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag. Med lyhördhet och delaktighet formar vi en verksamhet som utgår från individuella styrkor, intressen och drömmar.

Genom personalens samlade kompetens kan vi erbjuda vård och stöd anpassat efter individens behov.