HVB-hem

Våra HVB-hem

Villbergagruppens HVB-hem ger en trygg utgångspunkt och miljö för ungdomar, unga vuxna och vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller missbruksproblematik. 

Villberga Familjecenter

Villberga Familjecenter utanför Enköping erbjuder en trygg boendemiljö för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi riktar oss till ungdomar 13-20 år med autism och eventuella tilläggsdiagnoser.

Läs mer

Russinbacken HVB

Russinbacken HVB i Långshyttan tar emot och erbjuder primärbehandling för pojkar/unga män i åldrarna 16-20 år som genom sin bakgrund hamnat i en livssituation kantad av missbruk och/eller kriminalitet.

Läs mer russinbacken.se »

Druvbacken HVB

Druvbacken HVB i Gävle erbjuder förlängd behandling för unga killar som fått sin primära behandling på Russinbacken. Här omvandlas kunskap från inledande behandling till en vardag fylld av frihet under eget ansvar.

Läs mer RUSSINBACKEN.SE

Kulabodan HVB

Kulabodan utanför Skövde erbjuder vård och behandling för ungdomar 10-18 år med djupgående psykiska störningar och/eller omfattande social problematik. Behandlingen grundar sig på ett växande genom kreativa utryck och samspel med djur och natur.

Läs mer KULABODAN.SE

Vad är egentligen ett HVB-hem?

Hem för vård eller boende HVB – erbjuder omvårdnad och behandling av människor med utgångspunkt från Socialtjänstlagens (SoL) 7 kap. 1 § 1.

HVB är en av de stödformer som samhället kan erbjuda människor som på ett eller annat sätt kommit vilse i tillvaron. HVB-hemmet riktar sig till barn, unga vuxna eller vuxna med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Vem tar beslutet?

Placering på HVB-hem hanteras av kommunens socialtjänst. Placeringsbeslut fattas utifrån två parallella lagar.

Socialtjänstlagen reglerar ärenden där individen frivilligt accepterar och ställer sig positiv till boendet. LVU – lagen om vård av unga – är däremot en tvingande lag.

Vilka står bakom?

Ett HVB-hem kan vara privatägt, kommunalt eller kooperativt ägt med flera kommuner eller andra intressenter som huvudmän.

Vad innebär det att bo på HVB-hem?

En grundtanke bakom HVB-boendet är att kunna erbjuda en trygg livsmiljö men också daglig omsorg, stöd och behandling.

Den boende ska mötas av kvalificerad personal som lyhört uppfattar behov, bygger tillitsfulla relationer och kan ge hjälp att hantera svåra känslor. Personalen ska också kunna bedöma behov av ytterligare stöd på grund av t.ex missbruk, psykisk ohälsa eller olika former av funktionsnedsättning.

Boende ska också under hela sin vistelse ges information och möjligheter till delaktighet i utformningen av sin behandling.

”Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån sina egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag”.

KATRIN IDÅS
Placeringskoordinator, Villbergagruppen