HVB-hem

Villberga Familjecenter
HVB-hem

Villberga Familjecenter ger en trygg utgångspunkt och miljö för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

MÅLGRUPP
Ungdomar och unga vuxna med autism samt eventuella tilläggsdiagnoser.

ÅLDER
13 - 20 år

INDIVIDUELLA ANPASSNINGAR
Vi erbjuder boende i grupp, enskilt eller i träningslägenhet.

KATRIN IDÅS
Placeringskoordinator
katrin.idas@villbergagruppen.se
073-622 95 20

Trygghet i lantlig miljö

Villberga Familjecenter erbjuder en lugn och trygg boendemiljö för unga vuxna med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Verksamheten har sin bas i Grillby, ca 15 kilometer utanför Enköping, och riktar sig ungdomar 13-20 år med autism samt eventuella tilläggsdiagnoser.

Som boende på Villberga familjecenter finns möjligheter att, efter bedömning av uppdragsgivare, skräddarsy formen för boendet.

Pedagogik

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag. Med lyhördhet och delaktighet formar vi en verksamhet som utgår från individuella styrkor, intressen och drömmar.

Genom personalens samlade kompetens kan vi erbjuda vård och stöd anpassat efter individens behov.

”Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån sina egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag”.

KATRIN IDÅS
Placeringskoordinator, Villbergagruppen

Vi möter gärna människor med autismspektrumtillstånd

Villbergsgruppens huvudsakliga målgrupp är människor med autismspektrumtillstånd (AST).

Läs mer

Stödboende - en pusselbit vi tidigare saknat

Under våren 2021 har Villbergastaden "byggts ut" och erbjuder nu även möjligheter till stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år.

Läs mer

Förutsättningar till ett meningsfullt liv

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, finner trygghet genom att förstå och förutse sin vardag.

Läs mer