Enköping

Vårt stödboende i Enköping består av tio lägenheter runt samma gård i Stadsdelen nära centrum. I anslutning till lägenheterna finns en gemensamhetslägenhet och nödvändigt stöd från kvalificerad personal.

Steg på vägen mot ett eget boende

Villbergagruppen erbjuder stödboende i egen lägenhet för unga vuxna som behöver stöd på vägen ut i livet.

Stödboendet är ett alternativ för ungdomar i åldern 17-20 år som inte bedöms behöva de behandlingsinsatser som motiverar placering i HVB, men som ännu inte beviljats boende enligt LSS 9§9.

Stödboendet ger möjligheter att hjälpa ungdomarna att i rätt takt vänja sig vid ett eget boende för att så småningom kunna klara av att steget vidare.

Trygghet och gemenskap runt samma gård

Utgångspunkten för vårt stödboende är tio lägenheter runt samma gård i centrala
Enköping.

I anslutning till lägenheterna finns en gemensamhetslägenhet och i omedelbar närhet
erbjuds allt nödvändigt stöd från kvalificerad personal.