Flera vägar till målet

Varje människa är unik. I denna enkla men självklara slutsats vilar själva grundtanken bakom Villbergagruppens verksamhet. Vår uppgift är att genom noggrann kartläggning lära oss förstå hur individerna vi möter fungerar och att genom stöd och anpassad pedagogik ge var och en möjligheter att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vägen fram är sällan lika. Det som är rätt för någon, kan innebära något helt annat för andra.

Kartläggningen avgör hur vi lyckas

Varje ny sökande till Villbergagruppens verksamheter möts av frågor. Kunskap om individen är en förutsättning för att veta om vi är rätt hemvist för den som söker, men framförallt för att kunna lägga grunden för de insatser som krävs för att nå de gemensamma slutmålen.

Vi kartlägger individuella behov och förutsättningar men också intressen, drömmar och vad den sökande betraktar som ett meningsfullt liv.

Vad som upplevs meningsfullt varierar mellan olika människor, men också utifrån var individen befinner sig i livet. Det är viktigt att varje boende och elev själv formulerar vad som känns meningsfullt. En grundförutsättning för att kunna att kunna uttrycka detta är att vardagen är begriplig och hanterbar.

 

 

Individanpassat arbetssätt

För att möta individuella olikheter används arbetsmetoder och stödåtgärder noggrant anpassade för var och en.

I grunden ligger ett lösningsfokuserat förhållningssätt, lågaffektivt bemötande och en individuell anpassning av kravnivån. Viktiga delar av vårt angreppssätt är också tydliggörande pedagogik och olika former av kommunikationsstöd och kontextuellt stöd.

Hjälp att tolka omgivningen

Förståelsen kring AST och hur våra boende agerar är en fortgående process som ständigt måste slipas på och förädlas. När något går snett och det leder till utagerande eller andra sammanbrott är det alltid vi som ska fråga oss vad det är vi inte förstått.

I motsatt riktning är det också vår uppgift att ”översätta” och informera de boende om omgivningens förväntningar och intentioner. Vi har en viktig ”tolkningfunktion” som i praktiken kan ta sig många yttringar. Tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet är viktiga nyckelord.

"Om ni nedvärderar det som är värdefullt eller livsviktigt för någon annan så vinner vi inte hans förtroende, och utan hans förtroende får vi inte lov att hjälpa honom."

GUNILLA GERLAND
Arbeta med autismspektrumtillstånd: hantverket och den professionella rollen.
Pavus utbildning (2010)