Helhetsgrepp kring unga människor som behöver stöd i tillvaron

Villbergagruppen tar ett helhetsgrepp för att möta unga människor som behöver stöd i tillvaron. Genom att anpassa boende, utbildning och behandling till individen vill vi ge våra boende och elever förutsättningar till ett meningsfullt liv.

Det vi själva kallar Villbergastaden har byggts i etapper. Ursprunget – HVB-hemmet Villberga Familjecenter – är alltjämt navet och vår fasta bas. Steg för steg har dock ”staden” byggts ut med nya verksamheter för att möta behoven från boende och elever.

Idag rymmer Villbergsstaden ett väl inarbetat HVB-hem i lantlig miljö, en närliggande skola i egen regi för elever i årskurserna 7-9 samt boenden enligt LSS 9§9 på flera platser i centrala Enköping. Vi erbjuder också stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år.

En integrerad del av vår verksamhet är också kompetens och egna resurser inom psykiatrisk öppenvård, med möjligheter till neuropsykiatriska utredningar både för egna boende och andra vårdgivare.

Lång erfarenhet, hög stabilitet

Villbergagruppen är ingen ny aktör inom området. Ända sedan mitten av 1990-talet har vi arbetat för att ge stöd till människor med Autismspektrumtillstånd (AST) med eventuella tillägsdiagnoser. I och med förvärvet av Duvgården utökas målgruppen till att gälla även ungdomar med andra psykosociala problem.

Villbergagruppen har en stabil ägarbild och gedigen erfarenhet från huvudmän som följt verksamheten ända sedan starten.

Trygghet, kvalitet och omtanke – utifrån vars och ens behov

Vårt arbetet och förhållningssätt bygger på en grundläggande människosyn att alla människor är unika och att varje individ gör det bästa utifrån sina egna förutsättningar. Vår uppgift är att genom stöd och anpassade åtgärder ge var och en möjligheter att utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Nyckelord och ledstjärnor som genomsyrar alla våra verksamheter är;

Trygghet

  • Tydlighet
  • Förutsägbarhet
  • Kontinuitet


Kvalitet

  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Certifiering
  • Samlad kompetens


Omtanke

  • Individfokus
  • Lyhördhet
  • Tillgänglighet