Vår historia

Villbergagruppens första grundstenar lades på plats redan i mitten av 1990-talet. Under drygt 25 år har därefter företaget steg för steg utvecklats med nya kompetenser och verksamhetsben.

1995

Grunden läggs för Villbergagruppen

1999

Villberga Familjecenter öppnar

2003

Bergtallens skola åk 7-9 öppnar

2004

Specialisering på målgruppen autism med eventuella tilläggsdiagnoser

2010

Psykiatriska tjänster utvecklas.
Neuropsykiatriska utredningar erbjuds även till andra vårdgivare.

2012

Formar specialenheter med eget boende och egen personal.

2020

Serviceboende enligt LSS öppnas

2021

Stödboende öppnas

2021

Förvärv av HVB-verksamheten Russinbacken

2022

Förvärv av HVB-verksamheten Kulabodan