Kulabodan HVB

Kulabodan erbjuder heltäckande vård och behandling för barn och ungdomar 10-18 år. Boende hos oss ges möjligheter till individuell utveckling med stöd av professionellt behandlingsarbete och pedagogik.

MÅLGRUPP
Heltäckande vård och behandling för barn och ungdomar.

ÅLDER
10 - 18 år

FAKTA
Vårt arbetssätt bygger på individuell utveckling med stöd av professionellt behandlingsarbete och pedagogik.

kulabodan.se »

JÖRGEN AHR
Föreståndare
jorgen@kulabodan.se
0500-46 16 48

Professionell hjälp i varje steg

På Kulabodan ser vi gärna till helheten. Vi erbjuder stöd och professionell hjälp i varje steg i våra boendes utveckling.

Vi erbjuder:

  • Diagnosticering och individuell vårdplanering.
  • Psykoterapi.
  • Kontakt och arbete med ursprungsfamiljen och övriga betydelsefulla personer.
  • En meningsfull fritid med aktiviteter utifrån vars och ens behov.
  • Resor, kläder samt all övrig utrustning under vårdtiden.

Möbler till det egna rummet som du som får ta med sig när du flyttar.
Varje ungdom har sitt schema som fylls med aktiviteter, stationer (terapeutisk verksamhet) och skola. Vi försöker skapa en så tydlig struktur som möjligt med ett fast innehåll varje dag.

Omedelbar behandling

När en ung människa behöver hjälp är det nödvändigt att omedelbart kunna sätta in den behandling som krävs.

Anpassad undervisning

På Kulabodan vill vi hjälpa våra ungdomar att hitta och utveckla de förmågor som vi vet att alla har. Därför anpassar vi skolgången individuellt efter intresse och förmåga i samarbete med närliggande skolor.

Undervisning kan ske både individuellt och i grupp och vara förlagd både på Kulabodan och i närliggande skolor. Vi har behandlingsassistenter med särskilt ansvar för pedagogiska frågor.

Stationer

En central del i behandlingsarbetet är våra stationer. De bygger på vår ide om växande genom kreativa utryck och att få förståelse för sig själv och andra genom att vara i samspel med t.ex djur och natur.

I samverkan med musikpedagoger, konstnärer och andra professionella arbetar vi därför med musik, bild, hästar, friluftsliv och snickerier.

Gemytligt boende i vacker natur

Kulabodan är beläget på Billingens sluttning med naturen och alla aktiviteter inpå knutarna. Behandlingshemmet består av flera hus. Barnen och ungdomarna har egna rum i huvudbyggnaden.