Druvbacken HVB

I Gävle finns Druvbacken HVB med 6 platser för klienter som avslutat primärbehandling och behöver förlängd behandling i kombination med sysselsättning (skola/praktik).

MÅLGRUPP
Pojkar/unga män med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik.

ÅLDER
16 - 20 år

BEHANDLING I FLERA STEG
Russinbacken i Långshyttan är vår primära enhet där alla våra boende inleder sin livsstilsförändring. De boende slussas därefter vidare till Druvbacken eller andra enheter för förlängd behandling.

russinbacken.se »

PATRICE BOSTRÖM
Föreståndare
patrice@russinbacken.se
070-750 92 62

Förlängd behandling

Efter genomförd primär behandling erbjuds förlängd behandlingDruvbacken (HVB) i Gävle. Druvbackens verksamhet är inrymt i ett boningshus i lantlig miljö bara några minuters resväg från centrala Gävle.

På Druvbacken omvandlas kunskap och behandlingsresultat från primärbehandlingen till en vardag med ökat inslag av frihet under eget ansvar. Parallellt med fortsatt behandling ges även möjligheter till praktik/arbetsträning eller skola.

Fördjupade samtal - praktisk träning

I den förlängda behandlingen förväntas deltagarna utifrån ett rullande schema delta i samtal och bearbetning utifrån teman som t.ex familjen, relationer, sorg, gemenskap, missbruk och kriminalitet.

Deltagarna får även arbeta med praktisk ADL-träning vilket omfattar t.ex att självständigt kunna sköta sin hygien, laga mat, planera sin ekonomi, tvätta kläder och städa.