LSS-boende

Villbergagruppen erbjuder boende enligt LSS 9§9 på flera platser i centrala Enköping.

DRIFT
Egen regi

LAGRUM
LSS 9§9

MÅLGRUPP
Vuxna med autism

ANTAL PLATSER
7

LENA GUSTAVSSON
Enhetsschef
lena.gustavsson@villbergagruppen.se
073-326 37 25

För placeringsförfrågningar kontakta:
Katrin Idås, 073-622 95 20

Centralt med närhet till stöd och omsorg

Villbergagruppens serviceboende är beläget i centrala Enköping, med omedelbar närhet till lokaltrafik, affärer och friluftsområde. Stöd och omsorg utgår alltid utifrån den boendes behov och förutsättningar med den självklara målsättningen att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Förutom den egna lägenheten finns gemensamhetsytor för aktiviteter och samkväm väl samlat i bostadsområdet. Vi arrangerar även aktiviteter utanför serviceboendet, som att gå på bio, göra restaurangbesök och andra kulturella upplevelser.

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande över insatsen är centrala delar av vårt arbetssätt. För att kunna vara delaktig behöver sammanhang och skeenden vara begripliga. Först då blir vardagen hanterbar och meningsfull.

”Stöd och omsorg utgår alltid utifrån den boendes förutsättningar, med den självklara målsättningen att var och en ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv”.

LENA GUSTAVSSON
Enhetschef, Villbergagruppen

Vi möter gärna människor med autismspektrumtillstånd

Villbergsgruppens huvudsakliga målgrupp är människor med autismspektrumtillstånd (AST).

Läs mer

Stödboende - en pusselbit vi tidigare saknat

Under våren 2021 har Villbergastaden "byggts ut" och erbjuder nu även möjligheter till stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år.

Läs mer

Förutsättningar till ett meningsfullt liv

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, finner trygghet genom att förstå och förutse sin vardag.

Läs mer