Villbergagruppen - Stödboende

Stödboende

Villbergagruppen erbjuder stödboende i egen lägenhet för unga vuxna på väg ut i livet.

MÅLGRUPP
Vi vänder oss till unga vuxna som med hjälp av stödinsatser, coachning och handledning kan hjälpas till ett självständigt liv. 

ÅLDER
17 - 20 år

ANTAL PLATSER
10 st

FAKTA
Vår utgångspunkt är tio lägenheter runt samma gård i centrala Enköping, med nödvändig support från kvalificerad och omsorgsfull personal.

MIRAN AMANJ
Föreståndare
miran.amanj@villbergagruppen.se
0171-470043

För placeringsförfrågningar kontakta:
Katrin Idås, 073-622 95 20

Steg på vägen mot ett eget boende

Villbergagruppen erbjuder stödboende i egen lägenhet för unga vuxna som behöver stöd på vägen ut i livet.

Stödboendet är ett alternativ för ungdomar i åldern 17-20 år som inte bedöms behöva de behandlingsinsatser som motiverar placering i HVB, men som ännu inte beviljats boende enligt LSS 9§9.

Stödboendet ger möjligheter att hjälpa ungdomarna att i rätt takt vänja sig vid ett eget boende för att så småningom kunna klara av att steget vidare.

Trygghet och gemenskap runt samma gård

Utgångspunkten för vårt stödboende är tio lägenheter runt samma gård i centrala
Enköping.

I anslutning till lägenheterna finns en gemensamhetslägenhet och i omedelbar närhet
erbjuds allt nödvändigt stöd från kvalificerad personal.

”Stödboende hjälper ungdomar att i egen takt vänja sig vid ett eget boende för att så småningom kunna klara av att steget vidare”.

MIRAN AMANJ
Föreståndare, Villbergagruppen

Vi möter gärna människor med autismspektrumtillstånd

Villbergsgruppens huvudsakliga målgrupp är människor med autismspektrumtillstånd (AST).

Läs mer

Stödboende - en pusselbit vi tidigare saknat

Under våren 2021 har Villbergastaden "byggts ut" och erbjuder nu även möjligheter till stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år.

Läs mer

Förutsättningar till ett meningsfullt liv

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, finner trygghet genom att förstå och förutse sin vardag.

Läs mer