Villbergagruppen - Stödboende

Stödboende

Villbergagruppen erbjuder stödboende i egen lägenhet för unga vuxna på väg ut i livet.

Enköping

MÅLGRUPP
Vi vänder oss till unga vuxna som med hjälp av stödinsatser, coachning och handledning kring ett eget boende kan hjälpas till ett självständigt liv. 

ÅLDER
17 - 20 år

ANTAL PLATSER
10 platser

Gävle

MÅLGRUPP
För unga vuxna som med hjälp av stödinsatser, coachning och handledning kring ett eget boende kan hjälpas till ett självständigt liv.

ÅLDER
17 - 20 år

ANTAL PLATSER
4 platser

PATRICE BOSTRÖM
Föreståndare
patrice@russinbacken.se
070-750 92 62

Steg på vägen mot ett eget boende

Villbergagruppen erbjuder stödboende i egen lägenhet för unga vuxna som behöver stöd på vägen ut i livet.

Stödboendet är ett alternativ för ungdomar i åldern 17-20 år som inte bedöms behöva de behandlingsinsatser som motiverar placering i HVB, men som ännu inte beviljats boende enligt LSS 9§9.

Stödboendet ger möjligheter att hjälpa ungdomarna att i rätt takt vänja sig vid ett eget boende för att så småningom kunna klara av att steget vidare.

Stödboende i Enköping och Gävle

Stödboende erbjuds för närvarande på två orter.

Vi har tio lägenheter runt samma gård i centrala Enköping med koppling till gemensamhetslägenhet och stöd från kvalificerad personal. På bekvämt avstånd från Druvbacken HVB erbjuds också fyra utslussningslägenheter i Gävle.

”Stödboende hjälper ungdomar att i egen takt vänja sig vid ett eget boende för att så småningom kunna klara av att steget vidare”.

MIRAN AMANJ
Föreståndare, Villbergagruppen Enköping