Huvudkontor / Ekonomi

Villbergagruppen AB
Lantvärnsgatan 4
652 21 Karlstad

Tel. 073-622 95 20
Tel. ekonomi: 070-554 34 77

info@villbergagruppen.se

Villberga Familjecenter

Villberga Familjecenter AB
Villberga 6
749 51 Grillby

Kulabodan

Kulabodan Behandlingshem AB
Kulabodan Säter
541 91 Skövde

Russinbacken

Russinbacken AB Långshyttan
Holmgatan 8
776 72 Långshyttan

Druvbacken

Russinbacken AB Gävle
Holmsundsallén 65
804 26 Gävle

Ledning

Mikael Sahlin

VD
Tel. 070-974 26 64
mikael.sahlin@villbergagruppen.se

Katrin Idås

Vice VD / Placeringskoordinator
Tel. 073-622 95 20
katrin.idas@villbergagruppen.se

Områdeschefer

Magnus Edlund

Områdeschef, Psykiatri/NPF
Tel. 070-644 81 66
magnus.edlund@villbergagruppen.se

Patrice Boström

Områdeschef, Missbruks-/kriminalitetsproblematik
Tel. 070 - 750 92 62
patrice@russinbacken.se

HVB-hem

 

Patrice Boström

Föreståndare, Russinbacken/Druvbacken
Tel. 070-750 92 62
patrice@russinbacken.se

Per Hjellström

Föreståndare, Villberga Familjecenter
Tel. 070-260 00 48
per.hjellstrom@villbergagruppen.se

Miran Amanj

Biträdande föreståndare, Villberga Familjecenter
Tel. 0171-47 00 43
miran.amanj@villbergagruppen.se

Jörgen Ahr

Föreståndare, Kulabodan
Tel. 0500-46 16 48
jorgen@kulabodan.se

LSS-boende

Lena Gustavsson

Enhetschef, Villberga LSS
Tel. 073-326 37 25
lena.gustavsson@villbergagruppen.se

Skola

Per Hjellström

Rektor, Bergtallens skola
Tel. 070-260 00 48
per.hjellstrom@villbergagruppen.se

Stödboende

Miran Amanj

Föreståndare, Villberga stödboende
Tel. 0171-47 00 43
miran.amanj@villbergagruppen.se

Patrice Boström

Föreståndare, Russinbacken/Druvbacken stödboende
Tel. 070 - 750 92 62
patrice@russinbacken.se

HSL

Lena Gustavsson

Sjuksköterska
Tel. 073-326 37 25
lena.gustavsson@villbergagruppen.se