Russinbacken HVB

Russinbackens behandlingshem ligger två mil från Hedemora i vackra Dalarna. Vi har 16 behandlingsplatser fördelade på två olika hus och tar emot unga män mellan 16-20 år med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik.

MÅLGRUPP
Pojkar/unga män med missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik.

ÅLDER
16 - 20 år

BEHANDLING I FLERA STEG
Russinbacken i Långshyttan är vår primära enhet där alla våra boende inleder sin livsstilsförändring. De boende slussas därefter vidare till Druvbacken eller andra enheter för förlängd behandling.

russinbacken.se »

PATRICE BOSTRÖM
Föreståndare
patrice@russinbacken.se
070-750 92 62

Resan mot ett drogfritt och icke kriminellt liv

Till Russinbacken välkomnas unga män 16-20 år som genom sin bakgrund hamnat i en livssituation kantad av missbruk och/eller kriminalitet. Vi erbjuder behandling i flera steg där den boende successivt förstärker sin självbild och närmar sig en stabilare tillvaro.

Russinbacken är den primära enheten där alla våra boende inleder sin livsstilsförändring. Våra boende slussas därefter vidare till enheterna Björkliden, Druvbacken, Druvbackens stödboende eller till något av våra förstärkta familjehem.

Russinbacken första steget

På Russinbacken arbetar vi aktivt med de boendes beteenden utifrån grundfilosofin "gör bra, få bra". En bärande tanke bakom behandlingen är att vända negativa beteenden genom att göra den boende uppmärksam på de egna valmöjligheterna.

Våra boende introduceras till 12-stegs modellen där de ges lättare stegarbetsuppgifter parallellt med aktiviteter som gör det lättare för behandlande personal att skapa allians. Varje boende får också en egen kontaktperson vilket underlättar fördjupade samtal och motiverar boende att arbeta för, och framförallt bibehålla, en varaktig livsstilsförändring.