Villbergagruppen har förvärvat Russinbacken

Villbergagruppen AB har den 12 november 2021 förvärvat Russinbacken AB.
Russinbacken bedriver vård för missbrukande killar i åldrarna 16-20 år och finns lokaliserat i Långshyttan utanför Hedemora samt i Gävle.

I Långshyttan finns HVB med 2 avdelningar, primärvård för 8+8 ungdomar. I Gävle finns HVB med 6 platser för förlängd vård, stödboende med 3 platser samt konsulentstödd familjehemsvård med i dagsläget 3 placerade.

Russinbacken är en väletablerad aktör inom sin målgrupp och har ett mycket gott renomé. Villbergagruppen och Russinbacken kan fortsättningsvis gemensamt arbeta för att utveckla vårdalternativ för samsjuklighet, främst gällande autism och missbruk. Tillsammans kan vi erbjuda fungerande insatser för en målgrupp som idag har svårt att ta till sig vården i de traditionella behandlingsformer som finns att tillgå.
Russinbackens ledning kommer finnas kvar i verksamheten och fortsatt ansvara för dess drift och utveckling.

- Vi tror att det här kommer ge Russinbacken förutsättningar att ytterligare stärka sin roll på marknaden och få ökad kompetens inom framför allt det neuropsykiatriska området, säger Veronica Lundberg, Verksamhetschef på Russinbacken. Med större muskler och en gemensam vision är vi mycket hoppfulla inför framtiden!

Fler nyheter

Kulabodan – nu en del av Villbergagruppen

Villbergagruppen har förvärvat HVB-hemmet Kulabodan utanför Skövde. En väletablerad verksamhet som erbjuder vård och behandling för ungdomar 10-18 år med djupgående psykiska störningar och/eller omfattande social problematik.

Vi hälsar Kulabodan välkommen till Villbergastaden!

Läs mer

Stödboende i både Enköping och Gävle

Villbergagruppen erbjuder stödboende i egen lägenhet för unga vuxna som behöver stöd på vägen ut i livet. Stödboende erbjuds för närvarande på två orter. Vi har tio lägenheter runt samma gård i centrala Enköping med koppling till gemensamhetslägenhet och stöd från kvalificerad personal. På bekvämt avstånd från Druvbacken HVB erbjuds också fyra utslussningslägenheter i Gävle.

Läs mer