Villbergagruppen har förvärvat Russinbacken

Villbergagruppen AB har den 12 november 2021 förvärvat Russinbacken AB.
Russinbacken bedriver vård för missbrukande killar i åldrarna 16-20 år och finns lokaliserat i Långshyttan utanför Hedemora samt i Gävle.

I Långshyttan finns HVB med 2 avdelningar, primärvård för 8+8 ungdomar. I Gävle finns HVB med 6 platser för förlängd vård, stödboende med 3 platser samt konsulentstödd familjehemsvård med i dagsläget 3 placerade.

Russinbacken är en väletablerad aktör inom sin målgrupp och har ett mycket gott renomé. Villbergagruppen och Russinbacken kan fortsättningsvis gemensamt arbeta för att utveckla vårdalternativ för samsjuklighet, främst gällande autism och missbruk. Tillsammans kan vi erbjuda fungerande insatser för en målgrupp som idag har svårt att ta till sig vården i de traditionella behandlingsformer som finns att tillgå.

Russinbackens ledning kommer finnas kvar i verksamheten och fortsatt ansvara för dess drift och utveckling.

- Vi tror att det här kommer ge Russinbacken förutsättningar att ytterligare stärka sin roll på marknaden och få ökad kompetens inom framför allt det neuropsykiatriska området, säger Veronica Lundberg, Verksamhetschef på Russinbacken. Med större muskler och en gemensam vision är vi mycket hoppfulla inför framtiden!

Se filmen om Russinbacken