Behandlingshem

Svartnäsgården är ett naturnära och familjärt behandlingshem, vackert beläget i Svartnäs utanför Falun. Vi tar emot män i åldrarna 21-60 år som erbjuds en gedigen manualstyrd 12-stegsbehandling. Vi har även kompetens inom områden som kriminalitet, trauma- och medberoendeproblematik.

MÅLGRUPP
Vuxna män med missbruks- eller beroendeproblematik.

ÅLDER
21 - 60 år

FAKTA
Primärbehandling och fördjupad behandling inom ramen för 12-stegprogrammet. Utslussning i flera steg med bland annat stödboende. Kompetens även inom kriminalitet, trauma- och medberoendeproblematik.

OLA HAMMARSTRÖM
Verksamhetsansvarig
ola@russinbacken.se
076-559 80 70

Om Svartnäsgården

Svartnäsgården är ett naturnära och familjärt behandlingshem i Svartnäs strax utanför Falun. Vi erbjuder beroendebehandling för män i åldrarna 21 år och uppåt utifrån ett upplägg bestående av primärvård, fördjupad behandling och utslussning till eget boende. Under primärvården möts du dygnet runt av kvalificerad personal med lång erfarenhet av att jobba med missbruk/beroende.

Arbetssätt

Svartnäsgården erbjuder en manualstyrd professionalisering av 12-stegsprogrammet där gruppbehandling varvas med enskilda samtal och – vid behov – enskild terapi.

12-stegsmetoden har valts för att den genom åren har visat sig ge de bästa resultaten. Metoden lutar sig på evidens, vilket innebär att forskningen stödjer att vårt sätt att jobba ger goda resultat. Vi jobbar pragmatiskt!

Eftersom vi utgår från en helhetssyn, där alla livsområden är lika viktiga, så jobbar vi parallellt med beroendet, integration i samhället, tankemönster, drivkrafter och familjesystem.

Naturnära miljö gör även fritid och aktivitet till viktiga inslag i all behandling.

Din resa hos oss

På Svartnäsgården ser vi delaktighet och engagemang som centrala nyckelbegrepp i all behandling, även i det miljöterapeutiska arbetet. De är också viktiga ledord i personalens värdegrund.

Det är för oss av största vikt att hålla dig som klient delaktig och känna engagemang i din egen behandling. Du väljer själv hur mycket du vill utvecklas och du kan med rätt inställning och vägledning ta dig hur långt du vill. Vi kommer finnas med dig längs vägen.

För att du som kommer till Svartnäsgården ska kunna få den bästa behandlingen använder vi oss av de behandlingsmodeller som forskningen visat fungerar bäst:

  • Tolvsteg
  • KBT
  • MI
  • Kriminalitet som livsstil
  • Gestaltterapi
  • Somatic Experience
  • AngCop

Som klient får du under placeringstiden också ta del av och prova dig för i annat än behandling. Detta är vad vi kallar miljöterapeutiskt arbete. Du får prova såväl sysselsättning som delaktighet på Svartnäsgården.

Behandlingen som Svartnäsgården erbjuder genomförs i fyra frivilliga steg vilket innebär att du kan gå från heldygnsvård till eget boende under samma placering.

1. Primärbehandling

Vi erbjuder heldygnsvård med personal på plats under dygnets alla timmar. Primärbehandlingens största fokus ligger på själva behandlingen. Vi erbjuder därför flera grupptider per dag och enskilda samtal varje vecka, alltid tillsammans med kvalificerad personal. Du som genomgår primärvård jobbar även med enskilt anpassade uppgifter vid sidan av gruppbehandlingen, allt för att på bästa sätt matcha just ditt behov.

2. Fördjupningsfas

Fördjupningsfasen skiljer sig från primärbehandlingen sett till både regler och schema. Den största förändringarna är att du inte deltar i behandlingsgrupp hela dagar. Du får istället börja engagera dig i andra sysslor, främst på Svartnäsgården.

Svartnäsgården är en stor gård med stora fastigheter så det finns alltid saker att göra och hjälpa till med. Du har under fördjupningsfasen fortfarande gruppbehandling vid två tillfällen per vecka. Du ges även möjligheter att delta vid enskild terapi och/eller processveckor som t.ex vuxna-barn och sorg.

3. Utslussfas

I utslussningsfasen ges du som klient tillgång till lägenhet där du bor själv eller tillsammans med annan klient. Under utslussningen har du tillsyn och stöd i din lägenhet utifrån ditt eget behov. Du ingår samtidigt i behandling och möten kopplat till behandlingen. Du bor dock själv och har sysselsättning större delen av tiden.

4. Stödboende

I ett stödboende blir du, precis som under utslussningsfasen, tilldelad en lägenhet. Du får dock i annan grad vara delaktig i valet av lägenhet. Du förväntas också att vara mogen att ta ett större eget ansvar.

Vår behandling

Svartnäsgården erbjuder som grund en professionalisering av tolvstegsprogrammet. Vi erbjuder också andra metoder som Socialstyrelsen rekommenderar för behandling av missbruk/beroende (se nedan under andra metoder).

I professionaliseringen av tolvstegsprogrammet jobbar du som klient tillsammans med klientgrupp som vägleds av utbildade terapeuter med lång erfarenhet. Du får i grupp och enskilt uppgifter kopplade till tolvstegsprogrammet och får lära dig hur du ska kunna omsätta alla steg praktiskt i ditt liv för att finna en varaktig nykterhet/drogfrihet.

Tolvstegsprogrammet är en beprövad modell som enligt forskningen ger de bästa behandlingsresultaten. Vi anser att metoden fortfarande, utan jämförelse, är den bästa för ett drogfritt/nyktert och stabilt liv.

Tolvstegsprogrammet är i grunden baserat på självhjälp vilket också innebär att vi tillsammans, som ett led i din behandling, åker på självhjälpsmöten i olika städer. Detta gör vi för att du leda dig in på vägen mot ett nytt sammanhang med människor som drar åt samma håll.

Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil är ett program som med stor noggranhet tagits fram av Glenn D Walters och som därefter bearbetats till en svensk version av Gunnar Bergström. Programmet används för att jobba med kriminella tankestrategier, drivkrafter och handlingar. Kriminalitet som livsstil används för att förändra tankar, handlingar och andra överlevnadsstrategier som inte är kompatibla med samhällets regler och normer.

På Svartnäsgården jobbar vi med Kriminalitet som livsstil regelbundet varje vecka i grupp för dig som kommit till den fördjupade behandlingen. Under primärvården lär du dig grunden om tankemönstren och drivkrafterna som styr den kriminella livsstilen.

Idén kring tillämpningen av programmet skiljer sig något från den svenska traditionen att jobba, men bygger på två viktiga hörnstenar i allt förändringsarbete – kontinuitet och tid.

Traumaterapi

Om det visar sig att du som klient har varit med om trauman genom livet som skapat PTSD eller komplex PTSD så erbjuds terapi för att du ska kunna läka.

I traumaterapi jobbar vi enskilt och i grupp (beroende på behov) utifrån Gestaltterapi, Somatic experience och Lifespan integration. Samtliga metoder är baserade på kroppsterapi vilket innebär att vi ser trauma som en skada centrerad främst till kroppen och inte huvudet och förståndet.

AngCop - strukturell modell för ångesthantering

Ångest är en stark drivkraft och motorn i mycket av det vi gör om dagarna. Människan har olika sätt att hantera ångest. De flesta kan på ett fungerande sätt hantera ångestkänlan, andra kan det inte. Med AngCop erbjuder vi regelbundna insatser för dig som är i behov av att lära dig reglera eller röra sig ifrån ångesten.

Vi hjälper till att utreda klienter för ångest, grad av ångest och hur den verkar och ser ut. Utredningen följs av erbjudandet om ett strukturellt program för att lära sig leva ett liv utan den kidnappning ångest kan innebära.

Aktiviteter

På Svartnäsgården ser vi en aktiv vardag som ett viktigt inslag i all behandling. Med naturen in på knutarna ser vi till att varje vecka göra olika aktiviteter, de flesta utomhus. Exempel på aktiviteter kan vara bad, fiske, skoteråkning, skidor, skridskor och fjällvandring.