LSS-boende

TRYGGHET

Tydlighet, Förutsägbarhet, Kontinuitet

KVALITET

Planering, Genomförande, Utvärdering

OMTANKE

Individens förutsättningar i fokus

Villbergagruppens serviceboende är beläget i centrala Enköping, med närhet till lokaltrafik, affärer och friluftsområde. Stöd och omsorg utgår alltid utifrån dina behov och förutsättningar, där målet är att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

 

Förutom din egen lägenhet finns gemensamhetsytor för aktiviteter och samkväm väl samlat i bostadsområdet Sadelmakaren i Enköping. Vi arrangerar även aktiviteter utanför serviceboendet, som bio, restaurangbesök och andra kulturella upplevelser. Det viktigaste är att du väljer vilka aktiviteter du deltar i. 

 

Din delaktighet och att du har inflytande över insatsen är viktigt för oss. För att kunna vara delaktig tänker vi att sammanhang och skeenden behöver vara begripliga. Då kan vardagen bli hanterbar och det går att arbeta mot meningsfulla mål. 

 

Det är här vårat arbete börjar. Att vara tydliga, stå för kontinuitet och framförhållning. Att vara lyhörda för dina tankar, önskemål, behov av att förstå andras intentioner och att själv bli förstådd i dina uttryck. 

* Jag har tagit del av integritetspolicyn och samtycker till behandling av mina personuppgifter.

Drift: Egen regi
Lagrum: LSS 9§9
Målgrupp: Vuxna
Diagnos: Autism
Antal platser: 4