Annagården

SKYDDAT BOENDE

TRYGGHET

Tydlighet, Förutsägbarhet, Kontinuitet

KVALITET

Planering, Genomförande, Utvärdering

OMTANKE

Individens förutsättningar i fokus

Annagården

Annagården erbjuder skyddat boende, med skyddsklass 1, 2 och 3 enligt Länsstyrelsens normer, för kvinnor med eller utan barn, utsatta för våld/hot i nära relationer och hedersförtryck. Även husdjur är välkomna. 

På Annagården ges, förutom skydd, individuellt anpassat stöd. Det innebär att kvinnans och barnens upplevelser, känslor och behov står i centrum. Initialt arbetar vi även med riskbedömning enligt Freda, Sara och Patriark samt kartläggning gällande stöd och omsorg.

Målsättning

Vår målsättning är att den boende återfår sin tro på sig själv. Blir medveten om sina styrkor och inre resurser och påbörjar sin rehabilitering till att bli en självständig individ som utvecklar den egna förmågan att göra en förändring av sitt liv.

Målgrupp: Kvinnor med eller utan barn som utifrån trauma är i behov av skydd och stöd.
Skyddsklass: 1-3
Jourkontakt: 010-585 55 56