Villberga Familjecenter

HVB-hem

TRYGGHET

Tydlighet, Förutsägbarhet, Kontinuitet

KVALITET

Planering, Genomförande, Utvärdering

OMTANKE

Individens förutsättningar i fokus

Villberga Familjecenter

Villberga har funnits sedan 1999. Några år efter starten specialiserade sig Villberga på ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Idag erbjuder Villberga boende i grupp, enskilt med egen personal samt träningslägenheter. Huvuddiagnosen finns inom autismspektrat med eventuella tilläggsdiagnoser i åldrarna 13-21. 

Pedagogik

Grunden på Villberga består av en tydliggörande pedagogik för att främja olika kommunikationsvägar och öka tryggheten genom förutsägbarhet, tydlighet och kontinuitet. Vi bygger på individers styrkor, intressen och drömmar. Genom en bred samlad kompetens kan vi erbjuda vård och stöd utifrån individers behov istället för att ha gemensamma metoder för alla. Det är för oss att ta hänsyn till individers olikheter och behov.

* Jag har tagit del av integritetspolicyn och samtycker till behandling av mina personuppgifter.

Målgrupp: Autism samt eventuella tilläggsdiagnoser
Ålder: 13-21
Individuella anpassningar: Boende i grupp, enskilt eller i träningslägenhet.
Kontaktperson: Katrin Idås
E-post: katrin.idas@villbergagruppen.se
Telefon: 073-622 95 20